FAQ Mobiliteit

FAQ Mobiliteit

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop u volgens de Wet Werk en Zekerheid met ingang van 1 juli 2015 recht heeft als u ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. De transitievergoeding vervangt in feite de kantonrechtersformule die met ingang van dezelfde datum afgeschaft wordt.

Wat is RVU?

Een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) is een regeling voor 55+ers die (nagenoeg) uitsluitend dient ter financiële overbrugging van de periode tot de feitelijke ingangsdatum van een pensioenregeling of tot de ingangsdatum van de AOW. Indien een regeling als zodanig wordt gekwalificeerd, kan een boete worden opgelegd door de Belastingdienst van 52%.

Wat is een generatiepact?

Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel: oudere medewerkers kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie.
Bijvoorbeeld: 60% werken, 80% salaris en 100% pensioenopbouw.

Wat is een vertrekregeling?

Een werknemer die in het kader van bijvoorbeeld een reorganisatie gebruik maakt van een vrijwillige vertrekregeling, die komt mogelijk in aanmerking voor WW en of een financiële vergoeding/compensatie. Dit kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn in een Sociaal Plan.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over echte realiseerbare mogelijkheden alsook over de mogelijkheden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Waarom zou mobiliteit/duurzame inzetbaarheid hoog op mijn agenda moeten staan?

In Nederland verschuift de AOW leeftijd. Dat betekent dat medewerkers in principe langer moeten wachten voordat ze AOW krijgen.
Echter, niet voor iedereen is dit wenselijk. Door fysiek zware beroepen is het soms lichamelijk lastig om door te werken tot de AOW leeftijd. Maar ook bij andere omstandigheden is het niet altijd wenselijk dat de medewerker doorwerkt tot de AOW leeftijd.
Als ondernemer kan dit betekenen dat uw relatief meer oudere medewerkers krijgt.
Als u als werkgever niet actief bezig bent met deze groep 55+ers, dan loopt u het risico dat de arbeidsproductiviteit vermindert. Tevens is er een verhoogd risico op uitval.
Duurzame inzetbaarheid/ mobiliteit is aandacht en maatwerk voor uw medewerker, zodat deze fit naar het pensioen toe werkt. Dit is rendabel voor u als werkgever en erg plezierig voor de medewerker.

Wat is het voordeel van financieel inzicht in het kader van arbeidsmobiliteit?

Voor de werkgever en de werknemer is het belangrijk om goed in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van veranderingen, zoals functie, (deeltijd)pensioen, werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Als u uw medewerker de kans geeft inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de mobiliteit, dan geeft dit veel duidelijkheid. Als dat helder is, zal de medewerker sneller een keuze maken om te ‘bewegen’.

Wat is arbeids/personeels mobiliteit?

Arbeids- c.q. personeelsmobiliteit is de mate waarin mensen veranderen van werkgever, functie en beroep. Daarnaast wordt hieronder door Comminz ook verstaan het bewegen van arbeid richting de periode zonder arbeid, zoals pensioen, werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

Laatste nieuws


Stel uw vraag aan Comminz


Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Bel ons op 088 – 43 533 33 of maak gebruik van ons contactformulier.

Contact met Comminz, helder over later


Bent u op zoek naar onafhankelijk advies over arbeidsmobiliteit, financieel inzicht of wilt u een afspraak maken? Wij staan u graag te woord.

U kunt ons vrijblijvend bereiken op 088 – 43 533 33 of maak een afspraak via ons afspraakformulier. Wij heten u van harte welkom!

Ik wil graag een afspraak

Ga naar de bovenkant