Financieel inzicht en formatieplanning in het onderwijs

Zicht krijgen op de wensen, inzetbaarheid en loopbaan van je medewerkers helpt je organisatie vooruit. En dat geldt zeker voor de sector onderwijs!

De open dagen zijn achter de rug en het leerlingenaanbod voor de verschillende leergangen is voor het nieuwe schooljaar 2024/2025 in beeld. De jaarlijks terugkerende uitdaging voor het organiseren van de onderwijslessen, taken en personele bezetting is opgepakt en op veel scholen is de puzzel van het rooster inmiddels ook voltooid.

Fijn dat we vanuit Comminz hieraan onze bijdrage hebben kunnen leveren!

Met onze jarenlange ervaring in het onderwijs hebben wij, met dezelfde zo kenmerkende passie en betrokkenheiden als van het onderwijs (ondersteunende) personeel, medewerkers geholpen inzicht te krijgen in de keuzemogelijkheden richting pensioen en het geven van inkomensperspectief voor nú en later. Hoe? Door samen met de medewerker (en de partner) een financieel inzichtgesprek aan te gaan en, met onze kennis van de verlofregelingen uit de Cao en de flexibiliseringsmogelijkheden van pensioen, te helpen om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen in het verdere loopbaanverloop.

Met waarderingen als ‘uitgebreider en zorgvuldiger kan niet’, ‘aandacht voor de persoonlijke situatie en Comminz kan hier goed op inspelen’, ‘gesprekken zijn zeer verhelderend, goed voorbereid, duidelijk verwoord en gevisualiseerd’, kijken wij terug op een geslaagde en prettige samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen in de achterliggende maanden.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een workshop, financieel inzichtgesprekken, een plan van aanpak en ónze samenwerking, bel gerust Georges van Beerendonk (06 57612843) of mail naar gvanbeerendonk@comminz.nl

Laatste nieuws


Stel uw vraag aan Comminz


Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Bel ons op 088 – 43 533 33 of maak gebruik van ons contactformulier.