Versoepeling Regeling
Vervroegde Uittreding (RVU)

Uw oudere werknemers kunnen mogelijk eerder stoppen met werken door toepassing van een versoepeling van de Regeling Vervroegde Uittreding of RVU.

De versoepeling van de RVU is een regeling die voornamelijk als doel heeft om, voorafgaand aan de ingangsdatum van de AOW en pensioenuitkeringen, te voorzien in één of meerdere overbruggende dan wel aanvullende uitkeringen en/of verstrekkingen tot aan het pensioen.

Wat betekent de RVU voor u als werkgever ook alweer?

Het doel van de RVU regeling is om eerder stoppen met werken niet langer fiscaal te faciliteren en te voorkomen dat medewerkers met een uitkering van de werkgever de brug met pensioen kunnen maken.

De uitkeringen, premies of bijdragen die de inhoudingsplichtige (werkgever) voldoet worden belast met een vast eindheffingstarief van 52% en kan tot forse aangifte bedragen leiden.

Fictief voorbeeld
John wordt op oudere leeftijd ontslagen.
Zijn ontslagvergoeding is vastgesteld op €100.000 die mede strekt tot overbrugging van de
periode tot aan zijn pensioen.
Zijn werkgever betaalt 52% eindheffing over de ontslagvergoeding van €100.000.
De totale lasten van de werkgever bedragen derhalve € 152.000.

De eindheffing in een RVU-regeling is een pseudo-eindheffing.
Dit houdt in dat de eindheffing van de RVU naast de reguliere loonheffing waarmee er een dubbele heffing ontstaat.

De aanspraak op een RVU regeling is vrijgesteld voor de werknemer maar de uitkering ervan is bij hem belast.

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor het opgeven en afdragen van de heffing.
Indien u verzuimt kan de Belastingdienst u naheffingsaanslagen opleggen, eventueel verhoogd met een boete van 100% en rente.

Versoepeling 2021

De aankomende vijf jaar wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker om werknemers vervroegd uit te laten treden om met pensioen te gaan.

De versoepeling komt voort uit de constatering dat oudere werknemers steeds vaker moeite krijgen om de tijd tot aan hun pensioen vol te maken.
Immers, door de versnelde verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd neemt ook het risico op voortijdige gezondheidsklachten toe.

Met name voor oudere werknemers in zware beroepen is een RVU-regeling dan een uitkomst.

Comminz en de Regeling Vervroegde Uittreding

Alhoewel de regels in theorie duidelijk zijn is de realiteit vaak een stuk weerbarstiger.

Wat wil de werknemer en wat kunt en wilt u als werkgever?
En hoe houden we het voor beide partijen zo simpel en gunstig als mogelijk?

Hoe ziet er het dan financieel (inkomen en pensioen) uit voor uw medewerker als hij hier gebruik van maakt? Het is best lastig om te overzien wat er gebeurt met je financiën als je meewerkt aan een dergelijke regeling.

Het zijn allemaal vragen die serieus behandeld en beantwoord moeten worden en daar helpen we u als werkgever maar ook uw werknemer maar al te graag bij.

Comminz. Helder over later.

Laatste nieuws


Stel uw vraag aan Comminz


Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Bel ons op 088 – 43 533 33 of maak gebruik van ons contactformulier.