Sammen en Comminz partner van FNV Metaal

Sammen en Comminz mogen zich trotse partner van FNV Metaal noemen bij de invulling van de dienstverlening rondom het project ‘FNV Financieel Fit’. Alle werknemers van de sector kunnen hier kosteloos aan deelnemen.

Onder de noemer ‘FNV Financieel Fit’ zijn in de CAO Metalektro 2018-2020 afspraken gemaakt over diensten voor werknemers die bijdragen aan het vergroten van financieel inzicht. Het doel is de gevolgen van financiële problemen van werknemers te voorkomen of te verminderen door tijdig budgetcoaching of andere begeleiding in te zetten. De gevolgen van financiële problemen kunnen hun weerslag hebben op het welzijn van de medewerker en de productiviteit. Daarnaast zijn er kosten die werkgevers maken voor de uitvoering van loonbeslagen en verwerking en begeleiding van verzuim. In deze tijden extra relevant nu uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders door de coronacrisis hun inkomen zien dalen of onzeker zijn over hun baan.

Waar Sammen haar diensten biedt in het kader van financiële coaching zal Comminz financieel inzicht bieden bij vraagstukken rondom pensioen en eerder stoppen met werken. Denk hierbij ook aan uitleg over een mogelijk generatiepact en vertrekregelingen.

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Comminz, Helder over later

Website laten maken? SiteToGo.nl