Onafhankelijk advies rondom arbeidsmobiliteit door pensioen- en financieel inzicht

Coronavirus (COVID-19)


De financiële inzicht gesprekken worden tijdens deze periode in overleg bij u thuis, op ons kantoor in Ede of via telefoon en internet gepland. Wij houden ons ten alle tijden aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid. We nemen graag met u door hoe we dit doen. De kwaliteit en snelheid van onze dienstverlening, zoals u van Comminz mag verwachten, blijft onveranderd. Ondanks dat is onze grootste prioriteit de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Meer over ons nieuws

Financieel inzicht


Met financieel inzicht kan uw medewerker beter overzien welke consequenties een eventuele verandering heeft. En als de financiële gevolgen helder zijn, dan zal uw medewerker gemakkelijker een besluit nemen over zijn/ haar mobiliteit. En dat is dan een win/win-situatie.

Meer over financieel inzicht

Arbeidsmobiliteit


Uw medewerkers en hun mobiliteit. Comminz ondersteunt op dit gebied met Financieel Inzicht. Zowel voor de organisatie, als zeker voor de medewerker, is het belangrijk om de financiële consequenties van de veranderingen goed in te kunnen schatten.

Meer over arbeidsmobiliteit


Onze opdrachtgevers


Comminz werkt voor het bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Hieronder vindt u een greep uit onze opdrachtgevers.

Comminz is onafhankelijk!


Comminz is een onafhankelijke dienstverlener die zich richt op uw personeelsmobiliteit. Door heldere communicatie en financieel inzicht kunnen uw collega's beter inschatten wat het financieel betekent als ze veranderen van werkpatroon. We verkopen geen producten of financiële oplossingen. Daarom kunnen we ook echt onafhankelijk zijn.

Onze missie: Het stimuleren van personeelsmobiliteit en het bouwen aan een hoger pensioen- en financieel bewustzijn  tegen betaalbare tarieven.

Meer over Comminz

Waar staan wij voor?


“We willen graag net even anders zijn dan andere dienstverleners in onze branche. Door ons alleen te richten op communicatie en inzicht zijn we al onderscheidend. Maar ook onze persoonlijke, efficiënte aanpak en onze aantrekkelijke tarieven maken ons tot een gewaardeerde partner.”

Paul Smid - Directeur / oprichter

Veelgestelde vragen


Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder onze meestgestelde vragen.

Vragen over mobiliteit


Arbeids- c.q. personeelsmobiliteit is de mate waarin mensen veranderen van werkgever, functie en beroep. Daarnaast wordt hieronder door Comminz ook verstaan het bewegen van arbeid richting de periode zonder arbeid, zoals pensioen, werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
Voor de werkgever en de werknemer is het belangrijk om goed in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van veranderingen, zoals functie, (deeltijd)pensioen, werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Als u uw medewerker de kans geeft inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de mobiliteit, dan geeft dit veel duidelijkheid. Als dat helder is, zal de medewerker sneller een keuze maken om te ‘bewegen’.
In Nederland verschuift de AOW leeftijd. Dat betekent dat medewerkers in principe langer moeten wachten voordat ze AOW krijgen. Echter, niet voor iedereen is dit wenselijk. Door fysiek zware beroepen is het soms lichamelijk lastig om door te werken tot de AOW leeftijd. Maar ook bij andere omstandigheden is het niet altijd wenselijk dat de medewerker doorwerkt tot de AOW leeftijd. Als ondernemer kan dit betekenen dat uw relatief meer oudere medewerkers krijgt. Als u als werkgever niet actief bezig bent met deze groep 55 ers, dan loopt u het risico dat de arbeidsproductiviteit verminderd. Tevens is er een verhoogd risico op uitval. Duurzame inzetbaarheid/ mobiliteit is aandacht en maatwerk voor uw medewerker, zodat deze fit naar het pensioen toe werkt. Dit is rendabel voor u als werkgever en erg plezierig voor de medewerker.
Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over echte realiseerbare mogelijkheden alsook over de mogelijkheden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.
Een werknemer die in het kader van bijvoorbeeld een reorganisatie gebruik maakt van een vrijwillige vertrekregeling, die komt mogelijk in aanmerking voor WW en of een financiële vergoeding/compensatie. Dit kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn in een Sociaal Plan.

Vragen over pensioen


Als u een pensioen mist, kunt u het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen hebt opgebouwd. De contactgegevens van de pensioenuitvoerders vindt u op deze site. Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd, neemt u dan contact op met de Servicedesk op telnr. 020-7512870 , via het e-mailadres info@stichtingpensioenregister.nl of via postadres: Vergeten Pensioenen, Postbus 785, 1180 AT Amstelveen. Als u in het verleden de waarde van uw pensioen hebt laten overdragen naar uw volgende pensioenuitvoerder, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder.
Het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum in dienst blijft, wijzigt als uw salaris verandert. Als u meer gaat verdienen, wordt het te bereiken pensioen hoger. Als u minder gaat verdienen wordt het te bereiken pensioen lager. Het pensioen dat u al opgebouwd hebt verandert meestal niet door een salariswijziging. Het wordt daardoor in elk geval niet lager.
De pensioenbedragen op het pensioenoverzicht kunnen veranderen. Dat kan bijvoorbeeld doordat uw salaris wijzigt. De bedragen kunnen ook veranderen doordat het pensioen meestijgt met de stijging van de prijzen. Dan krijgt u een toeslag op uw pensioen. Toeslagen worden meestal alleen verleend als er voldoende geld beschikbaar is. Veel pensioenfondsen hebben op dit moment last van de financiële crisis. Daarom worden momenteel de pensioenen vaak niet aangepast aan de stijging van de prijzen.
De exacte ingangsdatum van uw pensioen staat op het pensioenoverzicht dat u van uw pensioenuitvoerder ontvangt. In veel pensioenregelingen heeft u de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan of uit te stellen. Als u uw pensioen eerder in laat gaan wordt het pensioen lager, bij uitstel wordt het pensioen hoger.
Het pensioen dat u op uw pensioendatum kunt bereiken kan lager worden als uw salaris lager wordt of als de pensioenregeling wijzigt. Als uw pensioenfonds door de financiële crisis financieel in de problemen komt, kan in het uiterste geval uw opgebouwde pensioen worden verlaagd.

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Comminz, Helder over later

Website laten maken? SiteToGo.nl