Financieel inzicht, een noodzaak…

Op pensioengebied verandert er veel. De AOW-leeftijd wordt uitgesteld, pensioenfondsen zijn aan het korten op uitkeringen en pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de nieuwe regels en afspraken. Al die maatregelen grijpen op elkaar in en de financiële gevolgen zijn moeilijk te overzien.

Financieel inzicht

Comminz geeft Persoonlijk Financieel Inzicht aan uw medewerkers. Dit betekent dat medewerkers een helder inzicht krijgen in hun netto inkomen in verschillende situaties.

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • eerder stoppen met werken en pensioen
  • deeltijd werken en eventueel deeltijd pensioen
  • werkloosheid
  • arbeidsongeschiktheid
  • scheiden
  • overlijden

Ook leggen we diverse regelingen uit zoals:

  • generatiepact
  • ouderen-regelingen
  • vertrekstimuleringsregelingen
  • maatwerk-mogelijkheden vanuit uw organisatie

In deze inzichten voor uw medewerker wordt ook rekening gehouden met het inkomen/ pensioen van een partner. Daarnaast nemen we ook overige persoonlijke financiën mee (hypotheek, spaarvermogen, lijfrentes etc.). Door dit complete financiële inzicht is uw medewerker beter in staat om een goed overwogen besluit te nemen.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Comminz, Helder over later

Website laten maken? SiteToGo.nl