Blijft mijn AOW-bedrag altijd hetzelfde?

Nee, de hoogte van de AOW-uitkering wordt aangepast aan de loonontwikkeling. De hoogte van de AOW verschilt bovendien als u alleen woont of samen met iemand anders. Let er ook op dat uw AOW lager kan worden als u voor uw pensioengerechtigde leeftijd in het buitenland gaat wonen of werken.

Waarom is het AOW-bedrag lager geworden? Tot juni 2011 betaalde de Sociale Verzekeringsbank maandelijks € 33,09 aanvullend op het AOW-pensioen uit. Dit bedrag was een tegemoetkoming in de koopkracht en was niet afhankelijk van de hoogte van het AOW-pensioen. Per 1 juni 2011 is deze toeslag vervangen door de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB). Het bedrag is gelijk gebleven. Deze regeling valt niet langer onder de sociale verzekeringswetgeving, maar onder de belastingwetgeving. Het mag daarom niet langer getoond worden op de website. AOW-ers die in Nederland wonen, krijgen de toeslag automatisch. Wonen zij buiten Nederland dan moet het wereldinkomen tenminste voor 90% in Nederland onder de belasting vallen om voor de KOB in aanmerking te komen. Het wereldinkomen is het totale inkomen uit Nederland en daarbuiten.

Wanneer gaat mijn AOW in?

De ingangsdatum van uw AOW hangt af van uw geboortedatum. In uw pensioenoverzicht krijgt u deze datum of uw AOW leeftijd te zien. U kunt uw AOW leeftijd ook berekenen op de site van de Rijksoverheid:

Moet ik mijn AOW zelf aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank stuurt u ongeveer vijf maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt een brief hoe u AOW kunt aanvragen. Hebt u vier maanden voor uw pensioengerechtigde leeftijd niets ontvangen, neem dan zelf contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Comminz, Helder over later

Website laten maken? SiteToGo.nl