Mijn pensioenbedragen lijken te laag.

Als u een pensioen mist, kunt u het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen hebt opgebouwd. De contactgegevens van de pensioenuitvoerders vindt u op deze site. Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd, neemt u dan contact op met de Servicedesk op telnr. 020-7512870 , via het e-mailadres info@stichtingpensioenregister.nl of via postadres: Vergeten Pensioenen, Postbus 785, 1180 AT Amstelveen. Als u in het verleden de waarde van uw pensioen hebt laten overdragen naar uw volgende pensioenuitvoerder, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder.

Blijven mijn pensioenbedragen hetzelfde als mijn salaris verandert?

Het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum in dienst blijft, wijzigt als uw salaris verandert. Als u meer gaat verdienen, wordt het te bereiken pensioen hoger. Als u minder gaat verdienen wordt het te bereiken pensioen lager. Het pensioen dat u al opgebouwd hebt verandert meestal niet door een salariswijziging. Het wordt daardoor in elk geval niet lager.

Blijven de pensioenbedragen gelijk?

De pensioenbedragen op het pensioenoverzicht kunnen veranderen. Dat kan bijvoorbeeld doordat uw salaris wijzigt. De bedragen kunnen ook veranderen doordat het pensioen meestijgt met de stijging van de prijzen. Dan krijgt u een toeslag op uw pensioen. Toeslagen worden meestal alleen verleend als er voldoende geld beschikbaar is. Veel pensioenfondsen hebben op dit moment last van de financiële crisis. Daarom worden momenteel de pensioenen vaak niet aangepast aan de stijging van de prijzen.

Blijven de pensioenbedragen gelijk?

In de meeste pensioenregelingen wordt geprobeerd uw pensioen mee te laten stijgen met de stijging van de prijzen. Daarvoor moet echter wel voldoende geld aanwezig zijn. Veel pensioenfondsen hebben op dit moment last van de financiële crisis. Daarom worden nu pensioenen vaak niet aangepast aan de stijging van de prijzen.

Kan mijn pensioen ook lager worden?

Het pensioen dat u op uw pensioendatum kunt bereiken kan lager worden als uw salaris lager wordt of als de pensioenregeling wijzigt. Als uw pensioenfonds door de financiële crisis financieel in de problemen komt, kan in het uiterste geval uw opgebouwde pensioen worden verlaagd.

Wanneer gaat mijn pensioen in?

De exacte ingangsdatum van uw pensioen staat op het pensioenoverzicht dat u van uw pensioenuitvoerder ontvangt. In veel pensioenregelingen heeft u de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan of uit te stellen. Als u uw pensioen eerder in laat gaan wordt het pensioen lager, bij uitstel wordt het pensioen hoger.

Moet ik zelf mijn pensioen aanvragen?

Meestal krijgt u enkele maanden voor uw pensioendatum een aanvraagformulier toegezonden van uw pensioenuitvoerder. Als u geen aanvraagformulier heeft ontvangen, vraag dit dan aan bij uw pensioenuitvoerder.

Kan ik mijn pensioen ook in het buitenland krijgen?

Ja, u kunt uw pensioen meestal ook in het buitenland krijgen. Ook kunt u in het buitenland uw AOW-uitkering krijgen.
Dit is wel afhankelijk van het land waarnaar u verhuist.

Ik ben gescheiden. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioen?

Ja, uw ex partner heeft mogelijk recht op een deel van uw pensioen. Op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) wordt meestal rekening gehouden met echtscheiding. Wat hiervan zichtbaar is, is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw ex-partner bij de scheiding en wat bekend is bij uw pensioenuitvoerder(s).

Ik heb met mijn ex-partner afwijkende afspraken gemaakt over mijn pensioen. Ik zie die niet terug op mijn UPO. Wat moet ik doen?

Heeft u afwijkende afspraken (afzien van aanspraak of conversie) gemeld aan uw pensioenuitvoerder? Als dat het geval is, dan heeft uw pensioenuitvoerder de afspraken nog niet verwerkt. Neem in dat geval contact met uw pensioenuitvoerder op.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Comminz, Helder over later

Website laten maken? SiteToGo.nl